Nhà máy Stada
Stada
stada
stada

Gallery

Year End Party 2009
Year End Party 2009
Year End Party 2009
Year End Party 2009
Year End Party 2009
Year End Party 2009
Year End Party 2009
Year End Party 2009
Year End Party 2009
Year End Party 2009
Year End Party 2009
Year End Party 2009
Year End Party 2009
Year End Party 2009
Year End Party 2009
Year End Party 2009
Year End Party 2009
Year End Party 2009
Year End Party 2009
Year End Party 2009
Year End Party 2009
Year End Party 2009
Year End Party 2009
New Year Party 2009
New Year Party 2009
New Year Party 2009
New Year Party 2009
New Year Party 2009
New Year Party 2009
New Year Party 2009
Họp mặt nhân viên địa bàn các tỉnh
Họp mặt nhân viên địa bàn các tỉnh
Họp mặt nhân viên địa bàn các tỉnh
Họp mặt nhân viên địa bàn các tỉnh
Họp mặt nhân viên địa bàn các tỉnh
Họp mặt nhân viên địa bàn các tỉnh
Họp mặt nhân viên địa bàn các tỉnh
Họp mặt nhân viên địa bàn các tỉnh
Họp mặt nhân viên địa bàn các tỉnh
Họp mặt nhân viên địa bàn các tỉnh
Giới thiệu Đơn vị Nghiên cứu phát triển và Tương đương sinh học
Giới thiệu Đơn vị Nghiên cứu phát triển và Tương đương sinh học
Giới thiệu Đơn vị Nghiên cứu phát triển và Tương đương sinh học
Giới thiệu Đơn vị Nghiên cứu phát triển và Tương đương sinh học
Year End Party 2010
Year End Party 2010
Year End Party 2010
Year End Party 2010
Year End Party 2010
Year End Party 2010
Year End Party 2010
Year End Party 2010
Year End Party 2010
Tất niên Hội Dược Học Tp. HCM
Tất niên Hội Dược Học Tp. HCM
Tất niên Hội Dược Học Tp. HCM
Tất niên Hội Dược Học Tp. HCM
Khám chữa bệnh cho người nghèo tại Quận Bình Tân
Khám chữa bệnh cho người nghèo tại Quận Bình Tân
Khám chữa bệnh cho người nghèo tại Quận Bình Tân
Khám chữa bệnh cho người nghèo tại Quận Bình Tân
Hưởng ứng tháng An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm
Hưởng ứng tháng An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm
Hưởng ứng tháng An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm
Hưởng ứng tháng An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm
Tư Vấn Trực Tuyến “DINH DƯỠNG VÀ GIẢM CÂN”
Tư Vấn Trực Tuyến “DINH DƯỠNG VÀ GIẢM CÂN”
Tư Vấn Trực Tuyến “DINH DƯỠNG VÀ GIẢM CÂN”
Tư Vấn Trực Tuyến “DINH DƯỠNG VÀ GIẢM CÂN”
Phối hợp BV 115 Khám chữa bệnh cho người nghèo
Phối hợp BV 115 Khám chữa bệnh cho người nghèo
Phối hợp BV 115 Khám chữa bệnh cho người nghèo
Phối hợp BV 115 Khám chữa bệnh cho người nghèo
Phối hợp BV 115 Khám chữa bệnh cho người nghèo
Phối hợp BV 115 Khám chữa bệnh cho người nghèo
Phối hợp BV 115 Khám chữa bệnh cho người nghèo
Phối hợp BV 115 Khám chữa bệnh cho người nghèo
Phối hợp BV 115 Khám chữa bệnh cho người nghèo
Tài trợ giải bóng đá thanh niên
Tài trợ giải bóng đá thanh niên
Tài trợ giải bóng đá thanh niên
Tài trợ giải bóng đá thanh niên
Tài trợ giải bóng đá thanh niên
Tài trợ giải bóng đá thanh niên
Đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc màu da cam
Đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc màu da cam
Đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc màu da cam
Đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc màu da cam
Khám chữa bệnh cho người nghèo
Khám chữa bệnh cho người nghèo
Khám chữa bệnh cho người nghèo
Khám chữa bệnh cho người nghèo
Khám chữa bệnh cho người nghèo
Khám chữa bệnh cho người nghèo
Khám chữa bệnh cho người nghèo
Khám chữa bệnh cho người nghèo
Khám chữa bệnh cho người nghèo
Khám chữa bệnh cho người nghèo
Khám chữa bệnh cho người nghèo
Họp mặt khách hàng tỉnh Bình Dương
Họp mặt khách hàng tỉnh Bình Dương
Họp mặt khách hàng tỉnh Bình Dương
Hội thảo khoa học “ CẬP NHẬT NHỮNG TIẾN BỘ VỀ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP và BỆNH MẠCH VÀNH”
Hội thảo khoa học “ CẬP NHẬT NHỮNG TIẾN BỘ VỀ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP và BỆNH MẠCH VÀNH”
Hội thảo khoa học “ CẬP NHẬT NHỮNG TIẾN BỘ VỀ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP và BỆNH MẠCH VÀNH”
Hội nghị Orlistat tháng 01.2011
Hội nghị Orlistat tháng 01.2011
Hội nghị Orlistat tháng 01.2011
Triển lãm thuốc Việt
Triển lãm thuốc Việt
Triển lãm thuốc Việt
Triển lãm thuốc Việt
Triển lãm thuốc Việt
Triển lãm thuốc Việt
Triển lãm thuốc Việt
Triển lãm thuốc Việt
Triển lãm thuốc Việt
Triển lãm thuốc Việt
Triển lãm thuốc Việt
Triển lãm thuốc Việt
Hội nghị Orlistat STADA tại TP.Hồ Chí Minh
Hội nghị Orlistat STADA tại TP.Hồ Chí Minh
Hội nghị Orlistat STADA tại TP.Hồ Chí Minh
Hội nghị Orlistat STADA tại TP.Hồ Chí Minh
Hội nghị Orlistat STADA tại TP.Hồ Chí Minh
Hội nghị Orlistat STADA tại Nha Trang
Hội nghị Orlistat STADA tại Nha Trang
Hội nghị Orlistat STADA tại Nha Trang
Hội nghị Orlistat STADA tại Nha Trang
Hội nghị nội tiết
Hội nghị nội tiết
Hội nghị nội tiết
Hội nghị nội tiết
Hội nghị tim mạch
Hội nghị tim mạch
Hội nghị tim mạch
Hội nghị tim mạch
Họp mặt khách hàng Thành Phố Hồ Chí Minh
Họp mặt khách hàng Thành Phố Hồ Chí Minh
Họp mặt khách hàng Thành Phố Hồ Chí Minh
Họp mặt khách hàng Thành Phố Hồ Chí Minh
Họp mặt khách hàng tỉnh Đồng Tháp
Họp mặt khách hàng tỉnh Đồng Tháp
Họp mặt khách hàng tỉnh Đồng Tháp
Họp mặt khách hàng tỉnh Đồng Tháp
Họp mặt khách hàng tỉnh Đồng Tháp
Họp mặt khách hàng tỉnh Đồng Tháp
Hội Nghị Tamsustad
Hội Nghị Tamsustad
Hội Nghị Tamsustad
Họp chiến lược đầu năm khu vực ASIAN
Họp chiến lược đầu năm khu vực ASIAN
Họp chiến lược đầu năm khu vực ASIAN
Đoàn khách Đức
Đoàn khách Đức
Đoàn khách Đức
Đoàn khách Đức
Đoàn khách Đức
Đoàn khách Đức
Tái xét duyệt EU-GMP
Tái xét duyệt EU-GMP
Tái xét duyệt EU-GMP
Tái xét duyệt EU-GMP
Đoàn khách GMP Taiwan
Đoàn khách GMP Taiwan
Đoàn khách GMP Taiwan
Đoàn khách GMP Taiwan
Đoàn khách GMP Taiwan
Đoàn khách GMP Taiwan
Đoàn Dược Điển
Đoàn Dược Điển
Đoàn Dược Điển
Đoàn Dược Điển
Đoàn Dược Điển
Đoàn Dược Điển
Đoàn Dược Điển
Đoàn Dược Điển
Đoàn Dược Điển

Contact us

FACTORY 1: K63/1 Nguyen Thi Soc St., Xuan Thoi Dong, Hoc Mon, HCMC
Tel: +84 28 3718 2141 - Fax: +84 28 3718 2140

FACTORY 2: 40 Tu Do Avenue, VietNam-Singapore Industrial Park, Binh Duong
Tel: +84 274 376 7470 - Fax: +84 274 376 7469
Email : stada@stada.com.vn
Website: www.stada.com.vnVisitors Counter

Online
25
Total